Kona N Line 2021 – Ra mắt mạnh mẽ với 276 HP

𝐇𝐘𝐔𝐍𝐃𝐀𝐈 𝐗Á𝐂 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐊𝐎𝐍𝐀 𝐍 𝐒Ắ𝐏 𝐑𝐀 𝐌Ắ𝐓 𝐒Ẽ 𝐌Ạ𝐍𝐇 𝐊𝐇𝐎Ả𝐍𝐆 𝟐𝟕𝟔 𝐌Ã 𝐋Ự𝐂 𝓚𝓲ê𝓷 𝓐𝓾𝓽𝓸: 0928 975 986 Theo Hyundai, Kona N 2022 sẽ sử dụng động cơ 2.0L, 4 xi-lanh,…

0 Comments
Close Menu
0928 975 986
0928 975 986
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD